Մասնակցության կանոններ

    Երևանի կիսամարաթոնին կարող են մասնակցել բոլոր ցանկացողները՝ հաշվի առնելով տարիքային սահմանափակումները (տարիքը որոշվում է 31.12.2016 դրությամբ)։
  • 21,1 կմ 18 տարեկան և բարձր
  • 10 կմ 16 տարեկան և բարձր
  • 5 կմ 13 տարեկան և բարձր
  • 1 կմ մանկական վազք 6-ից 12 տարեկան
Ուշադրություն. մասնակիցների տարիքը որոշվում է 31.12.2016 դրությամբ։ Մասնակցության կանոնակարգ