Vineyard Trail Armenia

Registration

Participation fees are the following for residents of Armenia

Residents of Armenia, drams before Jan 31, 2019 Feb 1 - March 31, 2019 April 1 - May 4, 2019
1km kids run 3500 4000 4500
5km run 6000 6500 7000
13,5km run 8000 9000 10000
21km run 12000 13000 14000

Participation fees are the following for Non-residents of Armenia

Non-Armenian residents, drams before Jan 31, 2019 Feb 1 - March 31, 2019 Feb 1 - March 31, 2019
1km kids run 4500 5000 5500
5km run 7000 7500 8000
13,5km run 9000 10000 11000
21km run 13000 14000 15000

Information about the distance

Personal Information

Date of birth

Contact information

Emergency contact

Հարցերի դեպքում գրեք

Մեր նորություններին կարող եք հետևել սոցիալական ցանցերի մեր էջերի միջոցով